“Od tolerancji do współbycia. Jedność ludzi – wielość kultur“ – panel dyskusyjny.

W środę 16.12 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na panel dyskusyjny pod tytułem:

Panel odbędzie się w Auli Widowiskowej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD przy al. Armii Krajowej 13/15.

HARMONOGRAM:

9:00 mgr Jacek Młynarski i mgr Halina Wasilewicz – wykład Wiedza o korzeniach żydowskich

10:00 lic. Sonia Styrkacz – wykład Podstawy wiedzy o Romach

11:00 młodzieżowy panel dyskusyjny

12:00 wykład prof. Stanisława Krajewskiego Co jest a co nie jest przedstawione w powojennej wystawie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

13:00 panel ekspercki

14:00 Agnieszka Caban wykład Romowie a holokaust na przykładzie obozu zagłady w Bełżcu

 

PANELIŚCI:

PANEL EKSPERTÓW

prof. Stanisław Krajewski – polski filozof, matematyk, Żyd, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współtwórca Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Izraelskiej, były członek komitetu wykonawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, Członek zespołu opracowującego wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

dr hab. Wiesława Sajdek prof. AJD – filozof, pracownik Zakładu Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół neoplatonizmu, filozofii polskiej i teorii rozwoju społecznego.

dr Beata Pawlica – socjolog, antropolog kulturowy, pracownik Zakładu Socjologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: socjologia kultury, antropologia kultury, socjologia ciała i płci, komunikacja społeczna, socjologia problemów społecznych.

mgr Agnieszka Caban – kulturoznawca, animatorka kultury, doktorantka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt”, redaktor naczelna „Kwartalnika Romskiego”

 

PANEL MŁODZIEŻOWY

mgr Marek Barton – doktorant na historii i student filozofii na AJD, przedstawiciel środowiska katolickiego, uczestnik ekumenicznych spotkań Taize.

Omar Aboud – przedstawiciel środowiska muzułmańskiego, uczeń 2 klasy II LO im. R. Traugutta w Częstochowie.

lic. Sonia Styrkacz – przedstawicielka środowiska romskiego, studentka 4 roku psychologii, asystent edukacji romskiej w Chorzowie i Gliwicach, stażystka w Centrum Badań na Uprzedzeniami w Uniwersytecie Warszawskim.

Prowadzący:

mgr Michał Płóciennik – filozof, teolog, asystent w Zakładzie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wicedyrektor Centrum Dialogu Międzykulturowego w Częstochowie.