<
Aug SEP Oct
Previous capture 01 Next capture
2017 2018 2019
1 capture
01 Sep 2018
About this capture

Opowieści nieobecnych

Fundacja Brama Cukermana przy współpracy z Centrum Dialogu Międzykulturowego przygotowuje projekt OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH dla naszego miasta Częstochowy– audioprzewodnik po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego.

Opowieści Nieobecnych to seria audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego, to historie o żydowskim świecie, który istniał na tych ziemiach przez kilka stuleci. Wielowiekowa chrześcijańsko-żydowska koegzystencja została przerwana w latach 30-tych XX wieku. Chciano te kilkaset lat historii wymazać – burzono synagogi, niszczono cmentarze, palono księgi. Projekt Opowieści Nieobecnych jest jedną z bardzo wielu, mozolnych prób przywracania i podtrzymywania pamięci o naszych dawnych sąsiadach. Jest to monumentalne, składające się z 64 części, wielogodzinne słuchowisko i zarazem jedyny w swoim rodzaju przewodnik, który oprowadza po historii i miejscach związanych z dawną społecznością żydowską na terenie Tarnowskich Gór, Gliwic, Zabrza, Bytomia, Katowic, Sosnowca, Będzina, Czeladzi, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej i Żarek. Audioprzewodnikom towarzyszyć będzie również drukowana mapa, na której zaznaczone będą opisywane miejsca. Pomysłodawcami i głównymi autorami projektu są Karolina i Piotr Jakoweńko – założyciele Fundacji Brama Cukermana z Będzina. W tworzeniu audioprzewodników udział wzięło wielu ekspertów, artystów i naukowców.

W tym roku mijają trzy lata odkąd czwórka pasjonatów z Bramy Cukermana zaczęła odmieniać sytuację związaną z ochroną zabytków i ocalaniem pamięci (także „oral history”) na ich terenie. Wszystkie projekty, które Brama Cukermana zrealizowała do tej pory opierały się o współpracę i pomoc licznych osób i instytucji z całego kraju. Działania tej fundacji pokazują, że nie samymi funduszami żywi się obecnie ocalanie zabytków i pamięci.

http://www.bramacukermana.com/