success
fail
Aug JAN Feb
Previous capture 04 Next capture
2016 2019 2020
4 captures
12 Nov 2016 - 04 Jan 2019
About this capture

Zespół

Krzysztof Fydryszek

krzysztof@centrumdialogu.com.pl

Monika Kaczmarzyk

monika@centrumdialogu.com.pl

Pomoc potrzebującym jest moim życiowym celem. Współpracując z organizacjami międzynarodowymi, prowadząc warsztaty i projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie animacji społecznej, integracji, sztuki dialogu, praw człowieka czuję, że spełniam swoje marzenia bycia blisko ludzi. Po zakończonym pół rocznym pobycie w Republice Południowej Afryki od kilku miesięcy realizuję kolejny projekt budowy Centrum Edukacji w Mankessim będzie to pierwsza placówka edukacyjna w tej miejscowości a za razem szansa dla dzieci w tym rejonie.

www.kropkadot.blogspot.com

Michał Płóciennik

michal@centrumdialogu.com.pl

Czasem mówią o mnie, że jestem bibliotekarzem złotych myśli filozoficznych. Jako wykładowca akademicki, staram się przekazywać swoim studentom, to, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze, otwartość na drugiego człowieka i chęć jego poznania w zachowaniu szacunku do jego postrzegania i wartościowania.

Jakub Wasilewicz

jakub@centrumdialogu.com.pl

Od kilku lat rozwijam swoje talenty i spędzam czas w Touro College oraz Yeshivie Shor Yoshuv w Nowym Yorku. Moim marzeniem jest zostanie pedagogiem nauczycielem i zamieszkać na stałe w Jerozolimie. Cieszę się, że mogę wspierać działania młodych ludzi m.in. przez rozwój współpracy międzynarodowej w naszej organizacji.

Piotr Pałgan

piotr@centrumdialogu.com.pl

Z zapałem poznaję nowe kultury i języki. Węgierski, udmurcki i hebrajski są dla mnie językami, w których ciągle odkrywam nowe brzmienie historii tych narodów. Od dawna staram się działać również na polu obrony środowiska i podejmuję inicjatywy ekologiczne na rzecz naszego miasta. Bliska jest mi również sprawa ratowania unikatowego kirkutu w Częstochowie.

udmurcja.pl

Magda Weber

magda@centrumdialogu.com.pl

Zakręcona na punkcie komunikacji międzyludzkiej. Tworzenie sztuki oraz aktywność z ludźmi daje mi chęć do jeszcze większego działania i motywuje do rozwoju.

Marcin Ebert

marcin@centrumdialogu.com.pl

Odkąd pamiętam, fascynacje światem obraca w kreację. Projektowanie dla mnie jest nie tylko szukaniem odpowiedniej formy produktu, ale też kreowaniem zachowań i stylu życia odbiorcy. Swoimi projektami wydobywam piękno materiałów i zjawisk, często zapraszając użytkownika do interakcji.

www.marcin.ebert.pl

Katarzyna Zwolska-Płuska

katarzyna@centrumdialogu.com.pl

Doktorantka na studiach z literaturoznawstwa na Akademii im. Jana Długosza. Nauczycielka języka polskiego, filozofii oraz etyki. Praca z młodzieżą to jej pasja.

www.mama-filozof.blog.pl

Paweł Józef Holy

pawel@centrumdialogu.com.pl

Jako nauczyciel wspieram młodzież starając się im ukazać jak i odpowiedzieć na współczesne problemy braku tolerancji i dialogu, szczególnie tu w gdzie mieszkam w Izraelu widać potrzebę komunikacji.

Monika Dorota Wikera

m.wikiera@centrumdialogu.com.pl

Dzięki zdobytym doświadczeniom oraz umiejętnością pomagam skutecznie zarządzając zespołem ludzi, pracować jako coach, trener i wykładowca akademicki. Prowadzenie ścieżek rozwoju, sesji cochingowych z klientem, wykłady i pisanie programów motywacyjnych są dla mnie prawdziwą radością i pasją zawodową.

www.globalinspiration.pl

Michele Feliziani

michele@centrumdialogu.com.pl

Od kilku lat z własnego wyboru mieszkam w Częstochowie. Pracuję w kilku miastach jako wykładowca akademicki, lektor przekazując język i kulturę włoską studentom i młodzieży.

Halina Wasilewicz

halina@centrumdialogu.com.pl

Od wielu lat pracuję w organizacji pozarządowej i wiem jak często trzeba mobilizować oraz wskazywać drogę młodym aby rozumieli inne kultury, historię i mogli pamiętać o tych którzy inni już dawno zapomnieli.

Anna Goldman

anna@centrumdialogu.com.pl

Od wielu lat jestem blisko człowieka. Wspieram jako lekarz rodzinny swoich pacjentów dając im motywację i chęć walki o swoje zdrowie. Pomoc ludziom w społeczeństwie w naszym życiu jest dla mnie najważniejsza.

Współpraca

O Nas

Fundacja została powołana w celach prowadzenia działalności edukacyjno-badawczo-kulturalnej, w zakresie m.in.:

 • Promowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Częstochowy
 • Upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury;
 • Prowadzenia działalności edukacyjnej na temat wielokulturowości, adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej;
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej;
 • Prowadzenia biblioteki i archiwum oraz tworzenia różnorodnych kolekcji;
 • Tworzenie i realizacja programów związanych z rewitalizacją;
 • Popularyzowania dorobku różnych kultur;
 • Realizacji projektów upamiętniających częstochowską społeczność żydowską;
 • Organizacja zjazdów, festiwali, wydarzeń kulturalnych;
 • Współpraca z innymi organizacjami w kraju oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i na świecie;
 • Dążenie do pozyskiwania przedstawicieli nauki i działaczy kultury w kraju i za granicą do realizacji celów statutowych fundacji;
 • Popularyzacji dzieł artystycznych, upowszechniających ideę wielokulturowości i wieloetniczności;
 • Pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych oraz wykorzystywania ich na realizację zadań statutowych;
 • Inna działalność edukacyjno-badawczo-kulturalnych

Kontakt
Centrum Dialogu Międzykulturowego
adres: ul. Bełchatowka 16/24
42-202 Częstochowa
telefon:+48 505 739 735
email:office@centrumdialogu.com.pl

KRS0000458660
NIP5732845573
REGON243253218


Wyświetl większą mapę