Panel dialogowy

Panele Dyskusyjne to spotkania na Akademii im. Jana Długosza z różnymi postaciami ze świata nauki, życia publicznego, gdzie staramy się prowadzić szeroko pojętą debatę społeczną, rozmowy, szukanie odpowiedziw sprawach trudnych.

Filozofowie zapraszają do dyskusji!

Centrum Dialogu Międzykulturowego oraz Studenckie Koło Naukowe Filozofów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizowało wspólnie w ramach Panelu Dyskusyjnego spotkanie na temat „O (nie)możliwości zbawienia bez Boga. Chrześcijaństwo i buddyzm wobec siebie i współczesnego świata”. W panelu udział wzięli:

– dr hab. Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), pracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, filozof i buddolog, nauczyciel buddyzmu tybetańskiego.

– ks. dr hab. Sławomir Zieliński (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej, teolog fundamentalny, ksiądz rzymsko- katolicki.

– moderator- mgr Michał Płóciennik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), teolog i filozof, wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Panel odbył się 6 czerwca 2013 roku o godz. 17:00 w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Informacje o kolejnych spotkaniach już wkrótce !